Adres

  • Shifter Verloning Nederland B.V.
  • Mauritskade 55
  • 1092 AD Amsterdam
  • E-mail: info@shifter.nl
Shifter Verloning Nederland B.V., Shifter Zakelijke Dienstverlening B.V. en Shifter Horeca B.V. hierna te noemen Shifter.
De website van Shifter heeft betrekking op alle voornoemde B.V.’s. Gevestigd aan Mauritskade 55 1092 AD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt voor de gehele Europese Unie. De WPB (Wet bescherming persoonsgegevens) is met ingang van 25 mei 2018 niet meer van toepassing.

Wat betekent de AVG voor u? In de praktijk verandert er voor u, als klant van Shifter, niets. Om te voldoen aan de eisen van de AVG moeten we echter wel enkele afspraken maken. In deze afspraken staat onder andere omschreven hoe we omgaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerkersovereenkomst
U bent, als klant van Shifter, verwerkingsverantwoordelijke. U gebruikt onze applicatie om (persoons-) gegevens te verwerken, en dat maakt ons de verwerker. Om aan de vereisten van de AVG te voldoen sluiten wij met alle klanten een verwerkersovereenkomst waarin de afspraken omtrent het omgaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens nader omschreven zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Shifter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt; het verwerken van salaris- en HR administratie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ Naam-, Adres- Woonplaatsgegevens
▪ Burgerservicenummers en geboortedata
▪ Contactgegevens (o.a. telefoonnummers en mailadressen)
▪ Verlof- en verzuimgegevens
▪ Financiële gegevens / Salarisgegevens
▪ Belonings-, uitkerings- en/of pensioengegevens
▪ Beroepsgegevens / Dienstverbanden
▪ Opleidingsgegevens
▪ Familiesamenstelling
▪ Functioneringsgegevens
▪ Bankrekeningnummers
▪ In-, door- en uitstroommutaties Shifter gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Shifter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shifter) tussen zit.

Openbaar maken
Shifter zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen. Shifter deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Shifter Verloning Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens wijzigen
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op.

Wijzigingen in privacyverklaring
Shifter houdt het recht om de privacy verklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Shifter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Google analytics
Shifter maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Shifter bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Shifter te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Shifter heeft hier geen invloed op.
Shifter heeft Google geen toestemming gegeven om via Shifter verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen
Shifter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Shifter maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast hebben al onze medewerkers de Gedragscode (inclusief geheimhoudingsplicht) van Shifter getekend.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Shifter verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Shifter op via Info@shifer.nl .

Contactgegevens:
www.shifter.nl Mauritskade 55 1092 AD Amsterdam 020 - 258 8966